Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Εγγραφές στο ΠΜΣ λήγουν την Δευτέρα, 12-10-2020.

Τα σχετικά με την εγγραφή έντυπα έχουν αποσταλεί με email στους επιτυχόντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (αρχείο WORD)