Ενεργές Αιτήσεις 2020 – 2021

Κατεβάστε και συμπληρώστε τα ακόλουθα έντυπα. Αποστείλετέ τα στο email : mfinance@teipel.gr και εξασφαλείστε έτσι την θέση σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κάντε λήψη του σχετικού αρχείου σε μορφή (.pdf)

Αίτηση

Κάντε λήψη του σχετικού αρχείου σε μορφή (.docx)