Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως εξετάσεις

Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως εξετάσεις

Ενημερωθείτε και κατεβάστε τις απαραίτητες δηλώσεις από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις .