Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί τη μετεξέλιξη-συνέχεια του ΠΜΣ στα «Χρηματοοικονομικά» (ίδρυση το 2015) και του ΠΜΣ στη «Λογιστική» (ίδρυση το 2017).  Η 3η σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

ΦΕΚ 3372 B’/31.08.2019

Κόστος Φοίτησης

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση κάθε εξαμήνου είναι 1000€.

Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κάθε μάθημα στοιχίζει 200€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 10 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.000€.