Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το ΠΜΣ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του Ιδρύματος την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων δια-δικτυακής συνεργασίας.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, εκτός από την καθέδρας διδασκαλία του μαθήματος την οποία ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει, κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της Google θα έχει πρόσβαση:

  • στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
  • σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρούνται δυσνόητα για τον φοιτητή
  • σε ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης  και απαντήσεις
  • σε ρωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα θα υπάρχει καθορισμένη επικοινωνία (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης με την εφαρμογή Meet της Google), κατά την διάρκεια της οποίας ο διδάσκων θα επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Επιπρόσθετα κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να  παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Οι εργασίες βαθμολογούνται με άριστα το 10 και ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα στο σύνολο των δυο εργασιών, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση του μαθήματος. Για τον λόγο αυτό, από το σύνολο των εβδομαδιαίων μαθημάτων, 2 μαθήματα θα εστιάζουν στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) όπου θα δίνονται οδηγίες αλλά και κατευθύνσεις για επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών. Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης, και θα περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από 11 εβδομάδες μαθημάτων που αναλύονται ως εξής:

  • 4 εβδομάδες μαθημάτων με αποκλειστική εξ ’αποστάσεως διδασκαλία
  • 2 εβδομάδες μαθημάτων με καθέδρας διδασκαλία με στόχευση στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών
  • 5 εβδομάδες μαθημάτων με καθέδρας διδασκαλία για τα οποία όμως παρέχεται πλήρες υλικό στις πλατφόρμες του προγράμματος.

Η υποχρεωτική παρακολούθηση αφορά το 50% των εβδομαδιαίων μαθημάτων. Κατά συνέπεια, ένας φοιτητής που διαμένει μακριά από την έδρα του προγράμματος, με τις 4 εβδομάδες με εξ ‘αποστάσεως διδασκαλία χρειάζεται να μετακινηθεί μόνο 2 φορές για να παρακολουθήσει δια ζώσης μαθήματα (προτείνεται να επιλέξει να παρακολουθήσει τα 2 ΜΕΠ).

Αναφορικά με την Κατεύθυνση της Λογιστικής κατά την διάρκεια του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν δια ζώσης  τουλάχιστον 4 παραδόσεις στα μαθήματα της Λογιστικής.

Δείτε σχετικό Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης <εδώ>