Εξεταστική εαρινού εξαμήνου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου

Εξεταστική εαρινού εξαμήνου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά μέσω του ακόλουθου αρχείου.

Ανακοίνωση-Δηλώσεις για εξ αποστάσεως εξετάσεις Ιούνιος 2021(αρχείο .doc)