Διεξαγωγή Εξετάσεων Εξ’ αποστάσεως

Διεξαγωγή Εξετάσεων Εξ’ αποστάσεως

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαΐου 2020, αφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέσα στις συνθήκες που