Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Εγγραφές στο ΠΜΣ λήγουν την Δευτέρα, 12-10-2020. Τα σχετικά με την εγγραφή έντυπα έχουν αποσταλεί με email στους επιτυχόντες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ