Τελετή ορκωμοσίας 2023

Την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του ΠΜΣ.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή, θα πρέπει να  αποστείλουν  στην γραμματεία την αίτηση συμμετοχής στην Ορκωμοσία, που τους έχει αποσταλεί στο ακαδημαϊκό email τους.

Η  αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία έως 31 Μαΐου 2023

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω ορκωμοσία έχουν όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών έως και την 5η Μαΐου 2023 και να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οφειλές δανειζόμενου υλικού προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και της ηλεκτρονικής απόθεσης της εργασίας του στο «Αμητός».

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της τελετής της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.