Ορκωμοσία ΠΜΣ ΛοΧρη 18/7/2023

Την 18η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, «Διοίκηση και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός για στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» και «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  στο  κεντρικό Αμφιθέατρο  στο νέο κτίριο, στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, στην ορκωμοσία θα συμμετάσχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη Διπλώματος έως τις 05/05/2023.

Καλαμάτα, 14/6/2023
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ