Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Απαλλαγής Διδάκτρων 2023-2024

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με βάση την Υ.Α. Β΄4899, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής (επισυνάπτεται), μέχρι την Παρασκευή 29-9-2023 και ώρα 14:00.

Η  σχετική Αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στο παρακάτω email:  aitiseis_macc@accfin.edu.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων (αρχείο .doc)

ΦΕΚ 2023 – Διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (αρχείο .pdf)

ΥΑ Β 4899 Διαδικασία Δωρεάν Φοίτησης (αρχείο .pdf)