Ενεργές αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση συμμετοχής από 10 Ιουνίου 2024 έως και 19 Ιουλίου 2024.

Πατήστε τον σχετικό σύνδεσμο για να δείτε την Πρόσκληση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε την Αίτηση στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής.