ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 20 νέες θέσεις εργασίας στο Δίκτυο Καταστημάτων