Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Τελικός πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 24/14-10-2020 (θέμα 1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ
Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 23/12-10-2020 (1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ MACCFIN 2020
Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Εγγραφές στο ΠΜΣ λήγουν την Δευτέρα, 12-10-2020. Τα σχετικά με την εγγραφή έντυπα έχουν αποσταλεί με email στους επιτυχόντες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ
Ενημέρωση Φοιτητών για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης

Ενημέρωση Φοιτητών για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να εξεταστούν σε μάθημα του Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2019-20 ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πρόθεσης εξέτασης εξέπνευσε την  Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες για