Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Απαλλαγής Διδάκτρων

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με βάση την Υ.Α. Β΄4899, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής (επισυνάπτεται), μέχρι την Τετάρτη 5-10-2022 και ώρα 14:00.

Η  σχετική Αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στο παρακάτω email:  aitiseis_macc@accfin.edu.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων (αρχείο .doc)

ΦΕΚ 2022 – Ποσό Απαλλαγής (αρχείο .pdf)

ΥΑ Β 4899 Διαδικασία Δωρεάν Φοίτησης (αρχείο .pdf)